Overfladedesinfektion IDZ 5 liter

175,00 kr. excl. moms

Varenr.: 18446

Lagerstatus: På lager

Desinfektion af i forvejen rengjorte overflader i fiske-, og fødevareindustrien, storkøkkener, restauranter, institutioner, svømmehaller m.m.

Blandes med koldt eller lunkent vand

Dunk á 5 liter

Overfladedesinfektion IDZ 5 liter

IDZ Desinfektion af i forvejen rengjorte overflader i fiske-, og fødevareindustrien, storkøkkener, restauranter, institutioner, svømmehaller m.m. samt til lugtfjernelse i affaldsskakte, affaldscontainere m.m. Velegnet til rengøring af mure, tage, sten og træværk.

Blandes med koldt eller lunkent vand, hvorefter opløsningen udlægges under lavtryk, med håndsprayer eller skumkanon.

Normaldosering: 3%
Kritiske punkter: 10%
Lugteliminering: 10%

Reaktionstid: 5 minutter
Flader, der kommer i berøring med levnedsmidler, skal skylles grundigt med koldt vand.

IDZ Desinfekt bør ikke blandes med sæbe, sulfo eller lignende, da den bakteriedræbende effekt reduceres betydeligt.

IDZ Desinfekt kan anvendes på alle vaskbare flader, herunder aluminium, støbejern m.m. Produktet afgiver ikke dampe ved normal anvendelse.


Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Indånd ikke pulver/gas/røg/tåge/damp/spray
Bær øjenbeskyttelse
Ved kontakt med huden (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl huden med vand.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern evt kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Overfladedesinfektion IDZ 5 liter”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

SDS - Sikkerhedsdatablad

Download

Sikkerhedsdatablad IDZ desinfektion

Måske mangler du også......

Relaterede produkter