Grillrens 5 liter

145,00 kr. excl. moms

Varenr.: 19548

Lagerstatus: 1 På lager

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til riste, ovne og grillriste.
Midlet er stærkt affedtende og fjerner let fastbrændt fedt.
Sprøjtes på med sprayflaske eller påføres med nylonbørste.

Dunk á 5 liter

 

På lager

Grillrens 5 liter

Grillrens 5 liter. Stærkt alkalisk rengøringsmiddel til riste, ovne og grillriste.
Midlet er stærkt affedtende og fjerner let fastbrændt fedt.
Sprøjtes på med sprayflaske eller påføres med nylonbørste.


Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader
Forebyggelse
P260, Indånd ikke damp / tåge.
P280, Bær øjenbeskyttelse / beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj.
Reaktion
P303+P361+P353, VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller
brus] huden med vand.
P305+P351+P338, VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310, Ring omgående til GIFTLINJEN / læge.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Grillrens 5 liter”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Relaterede produkter